Samen voor de patient

Kwaliteit is een mindset

“Topkwaliteit aan het ziekenhuisbed kan pas wanneer alle ondersteunende processen in orde zijn. Een ziekenhuisbreed gegeven dus.” Aan het woord is Eddy Delporte. Vandaag is hij verpleegkundig en paramedisch directeur, maar de voorbije 16 jaar coördineerde hij het kwaliteitsteam. Met onze 2 accreditaties als grote mijlpalen.

Strenge audits

De zorgkwaliteit in ziekenhuizen wordt zowel door de overheid (Vlaamse Zorginspectie) als door externe accreditatie-organisaties beoordeeld. Eddy Delporte: “Een accreditatie is een kwaliteitslabel van een internationaal erkend orgaan. Elke 3 jaar komen 4 internationale auditoren 6 dagen lang de volledige ziekenhuiswerking doorlichten. Na afloop ontvangen we een uitgebreid rapport met hun bevindingen en verbeterpunten.”

Continue focus

Tussen de audits door neemt het kwaliteitsteam zelf de rol van auditeur op. Op alle afdelingen kijken ze of de afspraken rond kwaliteit en veiligheid nauwgezet worden nageleefd. Of ze checken één specifiek zorg- of veiligheidsaspect over alle afdelingen heen, zoals de correcte toepassing van de richtlijnen voor het plaatsen van katheters.

De lat steeds hoger

In de herfst van 2020 krijgt ons ziekenhuis alweer auditeurs over de vloer. Eddy Delporte: “De normen zullen opnieuw wat strenger zijn, maar dat mag ons niet tegenhouden. De audits moedigen ons aan om de lat steeds hoger te leggen.”

“De audits moedigen ons aan om de lat steeds hoger te leggen”

- Eddy Delporte verpleegkundig en paramedisch directeur

Interne kwaliteitsprojecten bekroond met Q-award

Op 22 november reikten we voor het eerst onze Q-awards uit, prijzen waarmee we de beste interne projecten rond kwaliteitszorg belonen. De beweegroute van het geriatrisch dagziekenhuis kreeg een topscore van de jury. De publieksprijs ging naar het project rond temperatuurcontrole in de keuken. En ook de waakdoos van onze palliatieve eenheid en de zuurstoftherapie bij kinderen vielen in de prijzen.

Uitreiking Q-Award

 

Patiëntbevraging gaat digitaal

Dankzij onze tevredenheidsenquête komen we te weten wat mensen van hun verblijf in het ziekenhuis vonden en waar we eventueel kunnen bijsturen. Kwaliteitsmedewerker Liesbeth Verbanck: “Op ons papieren formulier in de opnamebundel kregen we nog weinig respons. Daarom schakelden we over op een korte onlinesurvey. Die krijgen mensen enkele dagen na hun ontslag in hun mailbox.”

De helft neemt deel

Prompt steeg de respons van 5% naar bijna 50%, goed voor 1651 ingevulde enquêtes op een half jaar tijd. Ruim voldoende dus om betrouwbare uitspraken te doen over de tevredenheid. Die gegevens zijn trouwens onmiddellijk beschikbaar. Liesbeth Verbanck: “95% geeft het ziekenhuis een score van minstens 7 op 10. Ruim de helft (53%) zelfs een 9 of 10 op 10.”

Iedereen evenveel kans

De digitalisering betekent een reuzenstap vooruit voor de monitoring van de patiëntentevredenheid. Keerzijde van de medaille: mensen zonder e-mailadres kunnen we niet uitnodigen. Liesbeth Verbanck: “Daarom werken we aan een systeem waarbij patiënten de onlinesurvey op een tablet kunnen invullen net voor ze naar huis vertrekken.”

Samen voor de patient
687

Wie een klacht heeft over onze dienstverlening, kan bij de ombudsdienst terecht. Eind 2018 stond de teller op 687, een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor. Bijna de helft van de klachten wordt binnen de 10 dagen afgehandeld, 2 op de 3 binnen de 30 dagen.

Van muziek tot apero: what matters to you?

Luisteren naar wat de patiënt belangrijk vindt, maakt de zorg kwalitatiever en menselijker. Dat is de filosofie achter ‘What matters to you?’. Op 6 juni zette elke afdeling dan ook een actie op touw om haar patiënten te verrassen. Muziek, een aperomoment, fruitsnacks … Deze ‘mangomomentjes’ vallen buiten de medische opvolging, maar we onderstrepen er onze warme zorg mee.

‘Tis joe gejeund’ legt kankerpatiënten in de watten

Met ‘Tis joe gejeund’ – ‘Het is je gegund’ in het West-Vlaams – zetten we in op het welbevinden van onze kankerpatiënten. Want ook mentaal is deze ziekte een beproeving. Bij het begin van een chemokuur krijgen ze een hoofdsjaaltje en een set verzorgingsproducten cadeau. Verder kunnen ze deelnemen aan verzorgingssessies en relaxatieoefeningen in groep. Het Psychosociaal Oncologisch Support Team (POST) kreeg 38.000 euro van de Stichting tegen Kanker om ‘Tis joe gejeund’ uit te breiden en te bestendigen.

Tis joe gejeund
>1268(1228 in 2017)MEDEWERKERS48%voltijds52%deeltijdsartsenvrijwilligers120100