Samen over disciplines heen

Borstkliniek bestaat 10 jaar

Ons ziekenhuis zet in op een snelle diagnose en een kwaliteitsvolle, gepersonaliseerde behandeling en begeleiding van patiënten met een goed- of kwaadaardige borstaandoening. Daarvoor richtten we in 2008 de borstkliniek op. Sinds 2014 zijn we officieel erkend als coördinerende borstkliniek.

Totaalbegeleiding

Op jaarbasis behandelen we om en bij de 135 borstkankerpatiënten. Voor elke patiënt staat een multidisciplinair team klaar van gynaecologen, (plastisch) chirurgen, oncologen, anatoom-pathologen, radiologen, radiotherapeuten, kinesitherapeuten … Op hun wekelijkse overleg (MOC) is ook de huisarts welkom, de vertrouwenspersoon bij uitstek voor de patiënt. Voor emotionele, praktische en psychologische begeleiding kunnen patiënten dan weer rekenen op oncoverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en een pastor.

Behandeling op maat

Dokter Olivier Brouckaert coördineert het multidisciplinaire team: “Dankzij nieuwe technologieën en methoden is de behandeling van borstkanker er het voorbije decennium enorm op vooruitgegaan. Er tekenen zich 2 trends af: een toenemend aanbod aan revolutionaire therapieën – zoals immunotherapie – en minder zware chemo- of radiotherapieschema’s die in geselecteerde gevallen ‘oncologisch’ even veilig blijken. Elke patiënt krijgt dus een behandeling op maat.”

“Een aanpak op maat voor borstkanker, met dank aan ons multidisciplinaire team”

- dokter Olivier Brouckaert
Samen over disciplines heen
3852

Zoveel mensen kreeg onze reiskliniek in 2018 over de vloer, samen goed voor 11.792 vaccinaties of een vierde meer dan in 2017. Het Jan Yperman Ziekenhuis is 1 van de slechts 2 centra in West-Vlaanderen met een erkenning als vaccinatiecentrum voor gele koorts.

 

20 jaar Palliatieve Zorgen

Het was in 1998 dat dokter Philip Van Belle de afdeling Palliatieve Zorgen en het Palliatief Support Team (PST) mee opstartte: “In de beginjaren vonden velen dat er aan ongeneeslijk zieke patiënten weinig eer te halen viel. Het verschil met vandaag is groot.”

Alles bespreekbaar

In de loop van 2018 gaf de geriater de fakkel door aan dokter Elisabeth De Mont. De jonge arts koos bewust voor onze multidisciplinaire werking: “Elke patiënt bespreken we in team: een arts, een palliatieve verpleegkundige, een sociaal verpleegkundige, een spiritueel begeleider en een psycholoog. Geen enkele vraag of kwestie gaan we uit de weg. En dat kan heftig zijn. Want wat jarenlang onuitgesproken bleef, komt aan het levenseinde soms naar boven.”

“Wat jarenlang onuitgesproken bleef, komt aan het levenseinde soms naar boven”

- dokter Elisabeth De Mont
Samen over disciplines heen

Niet meer zo beladen

Naast de multidisciplinaire equipe staat een uitgebreide ploeg van vrijwilligers paraat om de patiënten alle nodige support te bieden. In tegenstelling tot de pioniersjaren heeft palliatieve zorgen vandaag niet meer zo’n beladen connotatie. En daar is dokter De Mont blij om: “Artsen praten veel opener met hun patiënten, waardoor wij veel meer doorverwijzingen krijgen.”

1 op de 5

Zoveel Belgen hadden het voorbije jaar last van rug- of nekpijn. In onze nagelnieuwe Spine Unit wordt een ruggengraat vanuit verschillende disciplines bekeken: orthopedie, neurochirurgie, neurologie, radiologie, revalidatie, pijncentrum en spoed werken er nauw samen om klachten efficiënt aan te pakken. Chirurgie is hierbij het laatste redmiddel.

Chronische pijn: complex verhaal

Zona, lage rugpijn, nekpijn, aangezichtspijn … We spreken over een chronische pijnaandoening wanneer de klachten langer dan 6 maanden aanhouden. Omdat pijn een complex gegeven is, richtten we begin 2004 een pijnkliniek op. Ons multidisciplinaire pijnteam bestaat onder meer uit een pijntherapeut, een pijnverpleegkundige, een orthopedist en een psychiater. Ook de huisarts wordt nauw betrokken.

>1268(1228 in 2017)MEDEWERKERS48%voltijds52%deeltijdsartsenvrijwilligers120100