Twoape Twoape

‘Twoape’ in de bres voor kwetsbare jongeren

1 op de 5 kinderen en jongeren kampt met psychische problemen. Om tegemoet te komen aan hun noden, bundelde het Jan Yperman Ziekenhuis de krachten met AZ Delta en PC Sint-Jozef Pittem. In samenwerking met Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid) ontstond zo de associatie ‘Twoape’: ‘samen’ in het West-Vlaams.

Meteen volzet

De associatie telt 32 plaatsen voor kinder- en jeugdpsychiatrische dagtherapie voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Verspreid over Midden-West-Vlaanderen zijn er 4 units die elk focussen op hun eigen doelpopulatie. Twoape@Ieper is tijdelijk gesitueerd in het voormalige klooster van het PZ Heilig Hart.

In Twoape@Ieper kunnen 12 kinderen van 8 tot 14 jaar terecht voor een behandeling van 8 weken door een multidisciplinair team. Diensthoofd patiëntenbegeleiding Dennis Jacques: “Dat onze regio nood had aan een centrum als Twoape, blijkt nu al uit de cijfers: nog geen half jaar na de start zijn we helemaal volzet.”

Op verhaal komen

Dokter Ségolène Vandeputte: “Elk kind krijgt een programma op maat. Dat bevat zowel gesprekstherapie als ‘doesessies’: creatieve ergotherapie, sport … We willen een veilige omgeving creëren waar het kind rust kan vinden en op verhaal komen. Daar wordt ook de context van het kind bij betrokken. Doelstelling is om uit de tijdelijke impasse te raken en opname met overnachting te vermijden.”

“Dat onze regio nood had aan een centrum als Twoape, blijkt nu al uit de cijfers: nog geen half jaar na de start zijn we helemaal volzet”

- Dennis Jacques hoofd patiëntenbegeleiding
FibriCheck monitort het hart

Voorkamerfibrillatie komt voor bij 1 op de 4 personen boven de 40. De bloedklonters die daardoor ontstaan, zijn verantwoordelijk voor 20% van de beroertes. Met de e-healthapp FibriCheck kunnen patiënten thuis zelf hun hart controleren. We stappen mee in een proefproject om de applicatie uit te testen.

Steeds nauwere samenwerking met andere zorginstellingen

In 2018 kwam er een liaisonteam psychiatrie, waardoor de doorverwijzing van en naar het PZ Heilig Hart vlotter verloopt. Samen met netwerkpartners AZ Delta Roeselare-Menen en Sint-Andries Tielt organiseren we dan weer opleidingen voor verpleegkundigen.

 

Zorginnovatie met EMPACT

In 2015 keurde de overheid een plan goed om de zorg voor chronische patiënten op een meer geïntegreerde manier te benaderen. Het idee is dat de patiënt met zijn zorgteam rond de tafel gaat zitten om een gemeenschappelijk zorgplan uit te tekenen. Onder meer huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, maatschappelijk assistent en mantelzorger maken er deel van uit.

Aan de hand van een aantal pilootprojecten wou de overheid deze aanpak uittesten. Vanuit het Jan Yperman Ziekenhuis maakten we onze interesse kenbaar. We kregen groen licht voor ons projectmodel ‘EMPACT’ – Eigen gezondheid, Meetbaar effect, Persoonlijke doelen, Administratief eenvoudig, Communicatie en Tezamen.

Directeur beleidsinformatie, innovatie & netwerken en projectcoördinator Caroline Gheysen: “Over een periode van 4 jaar zullen we een aantal innovatieve geïntegreerde zorgvormen uittesten. De verschillende actieprogramma’s hebben één doel: ervoor zorgen dat chronische patiënten hun zorg veel beter zelf kunnen aansturen. Niet langer de ziekte staat centraal, maar wel de patiënt met zijn persoonlijke wensen.”

Intraveneuze antibioticakuur voortaan thuis

Samen met het UZ Gent zijn we initiatiefnemer van het pilootproject OPAT (Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy). Met ondersteuning van de thuisverpleging krijgen patiënten thuis hun intraveneuze antibiotica toegediend in plaats van in het ziekenhuis.

5

Om onze partners te informeren en maximaal te betrekken in onze werking, organiseerden we in ons auditorium 5 symposia voor huisartsen en andere zorgpartners uit de regio. En samen met het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) zetten we een symposium op rond gezonde voeding.

>1268(1228 in 2017)MEDEWERKERS48%voltijds52%deeltijdsartsenvrijwilligers120100